Nyitólap

A TESZ célja: a Szövetségben együttműködő civil szervezetek és szövetségek tevékenységének összehangolása, országos és nemzetközi megjelenítése, szervezeti életük és munkájuk elősegítése, érdekeik sokoldalú képviselete. A magyar nemzeti értékek ápolása és gazdagítása, a társadalmi haladás és a civil közösségek fejlődésének sokoldalú szolgálata.

A szövetség tartózkodik minden szélsőségtől, kirekesztő megnyilvánulástól, erőszaktól és békétlenségtől. A TESZ választott tisztségviselői nem lehetnek egyidejűleg politikai párt tagjai, vagy alkalmazottai

TESZ, mint szövetség pártsemleges egyesület, politikai pártokat és szervezeteket nem támogat, politikai pártoktól támogatásban nem részesül. Célja eléréséért együttműködik a társadalom érdekében munkálkodó hasonló civil szervezetekkel, valamint az állami szervekkel és az önkormányzatokkal.

A szövetség tartózkodik minden szélsőségtől, kirekesztő megnyilvánulástól, erőszaktól és békétlenségtől. A TESZ választott tisztségviselői nem lehetnek egyidejűleg politikai párt tagjai, vagy alkalmazotta

Tovább a pályázatokra

Bethlen Gábor Zrt., a Nemzeti Együttműködési Alap, és a Miniszterelnökség támogatásával
NEA-TF-19-Ö-V-0796
TEOSZ 2019 – Működés és szakmai program – 1.350.000 Ft

A TESZ működése nyílt és demokratikus.

A Szövetség az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság alapján végzi tevékenységét;

– támogatja a társadalom civil szervezeteit és demokratikus mozgalmait,
– elősegíti a nemzeti összetartozást, a polgári fejlődést, a nemzeti, az európai és az egyetemes emberi értékek érvényesülését és gyarapítását, az alapvető emberi és polgári jogokat,
– óvja és fejleszti a magyar nemzeti kultúrát és az itt élő nemzetiségek kultúráját, — segíti a szociális, az egészségügyi, a kulturális és sport szolgáltatások tevékenységek javítását,
– érdemi szerepet vállal a fogyasztóvédelem érvényesítésében, szervezeti továbbfejlesztésében,
közreműködik a lakóhelyi és természeti környezet megóvásában és fejlesztésében,
– támogatja a népek, nemzetek közötti barátságot és együttműködést, a népi diplomáciát.

A hatékonyabb lakossági érdekképviselet megvalósításáért a TESZ más civil szervezetekkel is együttműködik, szükség szerint koordinációs feladatokat is vállal, esetenként külső szakértők bevonásával.

A Szövetség Oktatási és Szabadidő Közösségi Házat működtet képzés, továbbképzés és egyéb közösségi célok érdekében.