Nyitólap

Tovább a pályázatokra

 

Bethlen Gábor Zrt., a Nemzeti Együttműködési Alap, és a Miniszterelnökség támogatásával
NEA-TF-19-Ö-V-0796
TEOSZ 2019 – Működés és szakmai program – 1.350.000 Ft

 

 

A TESZ célja: a Szövetségben együttműködő civil szervezetek és szövetségek tevékenységének összehangolása, országos és nemzetközi megjelenítése, szervezeti életük és munkájuk elősegítése, érdekeik sokoldalú képviselete. A magyar nemzeti értékek ápolása és gazdagítása, a társadalmi haladás és a civil közösségek fejlődésének sokoldalú szolgálata.

A szövetség tartózkodik minden szélsőségtől, kirekesztő megnyilvánulástól, erőszaktól és békétlenségtől. A TESZ választott tisztségviselői nem lehetnek egyidejűleg politikai párt tagjai, vagy alkalmazottai

TESZ, mint szövetség pártsemleges egyesület, politikai pártokat és szervezeteket nem támogat, politikai pártoktól támogatásban nem részesül. Célja eléréséért együttműködik a társadalom érdekében munkálkodó hasonló civil szervezetekkel, valamint az állami szervekkel és az önkormányzatokkal.

A szövetség tartózkodik minden szélsőségtől, kirekesztő megnyilvánulástól, erőszaktól és békétlenségtől. A TESZ választott tisztségviselői nem lehetnek egyidejűleg politikai párt tagjai, vagy alkalmazotta

 

 

 

 

 

 

 

A TESZ működése nyílt és demokratikus.

A Szövetség az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság alapján végzi tevékenységét;

– támogatja a társadalom civil szervezeteit és demokratikus mozgalmait,
– elősegíti a nemzeti összetartozást, a polgári fejlődést, a nemzeti, az európai és az egyetemes emberi értékek érvényesülését és gyarapítását, az alapvető emberi és polgári jogokat,
– óvja és fejleszti a magyar nemzeti kultúrát és az itt élő nemzetiségek kultúráját, — segíti a szociális, az egészségügyi, a kulturális és sport szolgáltatások tevékenységek javítását,
– érdemi szerepet vállal a fogyasztóvédelem érvényesítésében, szervezeti továbbfejlesztésében,
közreműködik a lakóhelyi és természeti környezet megóvásában és fejlesztésében,
– támogatja a népek, nemzetek közötti barátságot és együttműködést, a népi diplomáciát.

A hatékonyabb lakossági érdekképviselet megvalósításáért a TESZ más civil szervezetekkel is együttműködik, szükség szerint koordinációs feladatokat is vállal, esetenként külső szakértők bevonásával.

A Szövetség Oktatási és Szabadidő Közösségi Házat működtet képzés, továbbképzés és egyéb közösségi célok érdekében.

 

 

Elnökünk Molnár György emlékére

 

 

2019. június 28-án, szomorú szívvel búcsúztunk elnökünktől, Molnár Györgytől, az Óbudai Temetőben családja, barátai és munkatársai körében kísértük el, fájdalmas, utolsó útjára.

Molnár György közel húsz éven át volt a Társadalmi Egyesülések Országos Szövetségének elnöke. Halála váratlanul ért bennünket, bár mindnyájan tudtuk, hogy egyszer csak szembe jön az ami elkerülhetetlen… és amikor odaérünk mégis olyan nehéz megérteni,… olyan nehéz elfogadni, hogy az út már csak a csillagokba vezet, hogy ez az utolsó közös utunk. Hisz oly sok utat tettünk meg együtt, küzdelemmel, sikerrel, hol gonddal, hol örömmel, de mindig hittel. Azzal a hittel, hogy munkánkkal jobb, emberibb lehet a világ.

Azt mondja egy helyütt az írás „Megméretik az embernek fia!”

Elnök úr ezen a mérlegen Te nem találtattál könnyűnek. Neked a sors sok-sok nehézséget adott, és példát mutattál, hogy kell megoldani, hogy lehet nehéz időkben Ember maradni, a megpróbáltatások után is egyenes gerinccel, emelt fővel tovább menni! Mi igyekeztünk ezt megtanulni tőled.

Számodra a mi közösségünk, a szövetség nem munkahely, hanem egy kis otthon volt, olyan légkört tudtál teremteni, ahol mindenki jól érezte magát, ahol senki nem érezte tehernek a végzett munkát. Hálásak vagyunk a sorsnak, hogy nem csupán munkatársaid, hanem barátaid is lehettünk. Sokan gondolunk hálás szívvel arra a segítségre, amit néha, talán érdemtelenül is kaptunk tőled.

Köszönjük, hogy a bizalmadba fogadtál bennünket, köszönjük, hogy hitted azt, hogy méltó segítőid lehetünk.

A Társadalmi Egyesület Országos Szövetsége minden tagja, barátaid nevében fájó szívvel emlékezünk rád.

Szívünkben, lelkünkben megőrizzük emlékedet! Azt kívánjuk legyen számodra könnyű a föld, nyugodjál békében.

Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége minden tagja nevében

 

 

 

 

 

Oldalainkon a legfrissebb információkat találja, melyek az új weboldalunk indulása óta születtek. A régebbi információk elérhetőek: itt.