Összefoglaló a TESZ Országos Elnöksége 2017. évi tevékenységéről

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az adott év utolsó Elnökségi ülésén röviden összefoglaljuk az éves tevékenység legfőbb tapasztalatait, megjelölve a következő időszak tevékenységeinek irányait.


ÖSSZEFOGLALÓ

A TESZ Országos Elnöksége 2017. évi tevékenységéről

 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az adott év utolsó Elnökségi ülésén röviden összefoglaljuk az éves tevékenység legfőbb tapasztalatait, megjelölve a következő időszak tevékenységeinek irányait.

A 2017. év kezdetétől visszatérő feladat volt az Elnökségnek, hogy a Zamárdi Közösségi Házunkat ért jelentős kár elhárításának, valamint a helyreállítási munkálatokat figyelemmel kísérje, a szükséges intézkedéseket a Vagyonkezelő Kft. közreműködésével megtegye.

Az őszi országos civil szakmai tanácskozásunkon részletes és minden tekintetben előremutató összegzését végeztük el, amelynek eredményeként sor kerül az üzemeltetéssel összefüggő közreműködők kiválasztására is.

A testületi ülések minden esetben határozatképesek voltak, döntéseinket döntő többségében egyhangúlag hoztuk meg.

A megyei Szövetségeinkkel közösen lebonyolított kihelyezett Elnökségi üléseink ismételten igazolták annak helyességét, hogy a civil tevékenységről elhangzott összefoglalók, betekintést adtak a sokszínű, a nehéz körülmények ellenére is, gazdag tartalmú közösségi munkáról. Egyben azzal az eredménnyel is járt, hogy az Országos Elnökség munkájába is betekintést kaptak a helyi testületek képviselői.

A megyei Szövetségeink részére biztosított támogatások felhasználásáról folyamatos és érdemi információkat kapott az Elnökség, szükség szerint kiegészítésekre kerültek a pénzügyi keretek. Jól érzékelhető, hogy a megyei Szövetségeink a mértéktartó támogatások ellenére igen jól és eredményesen használták föl a pénzügyi forrásokat.

Az idei évben került sor az Európa Ház civil szervezettel közösen megrendezett tanácskozásokra, a Duna Stratégia programjának keretében, amely Szövetségünk elismertségének növelését is szolgálta, a megyei Szövetségeink aktív közreműködésével.

Valamennyi Elnökségi ülésünkön áttekintettük a Szövetség pénzügyi és vagyoni helyzetét a Felügyelő Bizottság Elnökének segítségével, amelyről ismételten megállapíthatjuk, hogy mértéktartó és szabályos gazdálkodást mutat.

A következő időszak főbb feladatai közé tartozik a megyei Szövetségeinkkel együttes ülések folytatása, a várhatóan sokféle hatásnak kitett civil közösségek felkészítése a soros parlamenti választásra, továbbá a helyi kis közösségek érdekében végzendő civil tevékenység támogatása, segítése.

Budapest, 2018. április 12. TESZ Országos Elnöksége