TESZ Baranya Megyei Szövetség 2017.évi tevékenységéről

A Társadalmi Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége (TEBSZ) 14 civil szervezet munkáját fogta össze, koordinálta 2017 évben is. Egyéni tagjaink továbbra is részt vesznek a szervező, adminisztrációs és egyéb munkákban önkéntesként. Egyesületünk közhasznú jogi státusszal rendelkezik. Tevékenységünk nem korlátozódik tagságunk számára, a város illetve a megye lakossága részére is kiterjed.

Beszámoló

a TESZ Baranya Megyei Szövetség 2017.évi tevékenységéről.

Közgyűlés részére.

 

A Társadalmi Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége (TEBSZ) 14 civil szervezet munkáját fogta össze, koordinálta 2017 évben is. Egyéni tagjaink továbbra is részt vesznek a szervező, adminisztrációs és egyéb munkákban önkéntesként. Egyesületünk közhasznú jogi státusszal rendelkezik. Tevékenységünk nem korlátozódik tagságunk számára, a város illetve a megye lakossága részére is kiterjed.
Elsődleges célunk a szövetségbe tömörülő szervezetek, klubok feladatainak összehangolása, tevékenységük elősegítése. A klubok, szervezetek tagsága többségében az idős korosztályt képviselik, kivéve az AGÓCSY LÁSZLÓ ZENEISKOLA ALAPÍTVÁNYT, ahol a tanárok és tanuló a fiatal korosztályhoz tartoznak. Szervezeteink számára nyújtunk lehetőséget a közösségi aktív élet megteremtésére. Székházunkban lehetőséget biztosítunk a klubok összejöveteleire. Szervezünk előadásokat, kirándulásokat, színház-látogatásokat. Igyekszünk a különböző klubok részére közös összejöveteleket szervezni. Több szervezetünk székházunkban tart fenn önálló irodát ahol saját tagsága számára rendszeresen elérhető, ahol szervező munkáját végezheti.
Mindannyian tudjuk, hogy a 2016 évet negatív mérleggel zártuk. Éppen ezért a 2017 évre igen szigorú gazdálkodást írtunk elő magunknak, hogy ebben az évben pozitív eredményt könyvelhessünk el.. Örömmel jelenthetem, hogy ezt a tervet sikerült teljesítenünk, annak ellenére, hogy a 2016 évben önkormányzattól elnyert 100ezer ft-t ígéretük ellenére sem kaptuk meg.

A pályázattal elnyert 180 000 Ft segítséget nyújtott közüzemi számláink kiegyenlítéséhez. A telefon és internet szolgáltatás a kapcsolattartásban, informálódásban nyújt segítséget. Ma már internet nélkül egyetlen szervezet sem működhet. Ennek költsége pedig még az ÁFA csökkenés ellenére is jelentős. Törvényi előírások betartását biztosítja, hogy könyvelő iroda szakemberei végzik a kettős könyvvitellel történő pénzügyi elszámolásokat. Vezető tisztségviselőink így is anyagi ellenszolgáltatás nélkül önkéntesen végzik vezető és szervező munkájukat.

2017 évben az alacsonyabb pályázati pénz elnyerése és a 2016 év komoly felújítási munkái miatt nem terveztünk és hajtottunk végre komolyabb felújítást székházunkban, így elértük, hogy a 2017 évet pozitív mérleggel zárjuk.

Székházunkban önálló irodával rendelkezik a Fogyasztóvédelmi Egyesület, akik fogadják a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos panaszosokat és segítik őket ügyeik rendezésében. Másrészt itt szervezik a megye iskoláiban tartandó oktatásaikat. Szervezik fogyasztóvédelmi fórumaikat.
Nyugdíjasok Baranya megyei Képviselete önálló irodájában koordinálja a megyei nyugdíjas klubok munkáját. Havonta székházunkban a tanácsteremben tartják vezetőségi értekezleteit.

Az Agócsy László Zeneiskola Alapítvány központja is székházunkból irányítja munkáját. Zeneszobákban készülnek tanáraik a gyerekek oktatására, kapcsolattartásra a szülőkkel, készülnek a tanárok és diákok koncertjeire.
Tehát székházunk jelentős szerepet játszik városunk és megyénk életében, fenntartása és üzemeltetése elengedhetetlen feladat

2017 januárt a szokásos módon az Agrár Népfőiskolai előadás sorozattal kezdtük. Folytatódott a Nyugdíjasok Népfőiskolai előadás sorozatával. Mindkét rendezvény nagy népszerűségnek örvend nem csak a tagság, hanem a város lakossága körében is.
március vége, április eleje a Pécs és környéke borverseny ideje. Ez nem akármilyen rendezvény, Pécs és környéke kistermelőin kívül a villányi és mohácsi borút kistermelői is elhozták boraikat megméretetésre. A bíráló bizottságok mintegy 200 bor mintát értékeltek, fehéret, vöröset, rosét, sőt még gyümölcs borok is megjelentek a palettán. A Bachus borklub ügyességének köszönhetően sikerült némi szponzori támogatást begyűjteni a rendezvényhez, részben készpénz formában, részben természetben.

Egyre népszerűbb a Pécsi nyugdíjas egyesület által szervezett műveltségi vetélkedő, amit áprilisban tartottak az AMK-ban, de a pécsi szervező brigádot a NYOSZ felkérte az országos műveltségi vetélkedő szervezésére és lebonyolítására Budapesten az őszi hónapokban. Májusban szintén a Nyugdíjasok Egyesülete nagy szabású kulturális fesztivált rendezett, melyre Tolnából, baranyából, Somogyból, sőt Zalából is voltak szereplők.

A Nyugdíjasok Képviselete májusban és júniusban szervezte meg a megye falvaiban, mint pl. Kisharsányban a vers, próza, színjátszás fesztivált, Szigetváron a fürdőfesztivált, Szabadszentkirályon dalosok, kórusok találkozóját, Bükkösdön a táncosok bemutatóját. Minden szervező munka székházunkban történt.
Székházunkban majálist és juniálist szerveztünk, miután kiemelt feladatunknak tekintjük a szövetség klubjainak együttműködését, ezen rendezvényekre szövetségünk minden szervezete meghívást kapott. Továbbá közös hajókirándulást szerveztünk a Dráván.

Őszi rendezvényeink kapcsolódtak a szeptemberi Pécsi napok rendezvénysorozathoz: Nyugdíjas Egyesületünk Kulturális műsorral szerepelt a Jókai téren a város közönsége előtt, Szőlész –borász klubjaink a szüreti felvonuláson ,valamint a Bordal fesztiválon szerepeltek.

Október 26-án a TEOSZ kibővített elnökségi értekezletét nálunk tartotta székházunkban, ahová a hivatalosan meghívottakon túl vendégként meghívtuk a város alpolgármesterét, klubjaink vezetőit, a velünk kapcsolatban álló civil szervezetek vezetőit is. Persze az alpolgármester nem jött el.

Őszi rendezvényeink közül ki kell emelnünk a Márton napi új bor mustrát, amit a Bachus Borklub 30 éves jubileuma fényesített. A nagy létszám miatt ezen rendezvényünket is az AMK-ban tartottuk. Ünnepségünkön jelen volt Budapestről a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének 3 tagú küldöttsége, Őri László alpolgármester és a polgármesteri hivatal több tagja, önkormányzati képviselők, Viilányi Borút képviselői stb. A Borklub 30 éves tevékenységét méltató előadások után elismerő okleveleket adott át a KKOSZ elnöke, Szentmiklósi Ferenc a Klub volt és jelenlegi vezetőségi tagjainak, a TEBSZ elnöke Fülöp Tamás az önkéntes munkában jeleskedő klubtagoknak. Minden résztvevő kapott az erre az alkalomra készítet t, a klub életét bemutató nagyon színvonalas kiadványból. Következett a borszentelés, majd a közös vacsora , utána a még soká elhúzódó baráti beszélgetések.

Az évet klubjaink záró rendezvényekkel fejezték be, így a Kertbarátok klubja hagyományosan egy Luca napi banzájnal búcsúzott az ó évtől, Kertvárosi klubunk Kozármislenyben a Két szekér fogadóban zárta az évet hangulatos vacsorával. Fogyasztóvédők is elbúcsúztatták az évet egy baráti összejövetellel. Nyugdíjas Egyesületünk karácsonyi műsoros ünnepséggel. Mozgáskorlátozottak a megye falvaiban kis közösségek összejövetelével zárták az évet. Zeneiskolánk kedves karácsonyi hangversennyel búcsúztak a Kőtárban. A sort az Orbán György Kertbarát Klub zárta a János napi boráldással.

 

Pécs, 2018. április 27.

 

Fülöp Tamás

elnök