TESZ Békés Megyei Szövetség 2017. évi munkájáról

Az elmúlt évben a megyei szövetség elnöksége három alkalommal ülésezett. Az elnökség a tagszervezetek munkájának aktuális segítőtevékenységét, a szövetség kapcsolatrendszerét, szervezetépítését, érdekképviseletét erősítő feladatokat tárgyalta.

Küldöttgyűlést 2017-ben két alkalommal tartottunk, ahol összegeztük és számot adtunk az előző évi munkánkról. A küldöttgyűlés megerősítette az év közbeni elnökségi ülések döntéseit a munkatervek, szervezetfejlesztés és a gazdálkodás vonatkozásában.

 

Társadalmi Egyesülések Békés Megyei Szövetsége

5700 Gyula Esze Tamás u. 2.

Tsz: +36209372587 Email: teszbekesm@gmail.com

 

Tájékoztató a Társadalmi Egyesülések Békés Megyei Szövetség 2017. évi munkájáról

 

Az elmúlt évben a megyei szövetség elnöksége három alkalommal ülésezett. Az elnökség a tagszervezetek munkájának aktuális segítőtevékenységét, a szövetség kapcsolatrendszerét, szervezetépítését, érdekképviseletét erősítő feladatokat tárgyalta.

Küldöttgyűlést 2017-ben két alkalommal tartottunk, ahol összegeztük és számot adtunk az előző évi munkánkról. A küldöttgyűlés megerősítette az év közbeni elnökségi ülések döntéseit a munkatervek, szervezetfejlesztés és a gazdálkodás vonatkozásában.

Az elnökség folyamatos feladatai között szerepelt a tagszervezeti és a szövetségi munkavégzést biztosító gazdasági ügyek figyelemmel kísérése. Ezek közül kiemelten a TESZ Gyulai ingatlanának működtetése, hasznositása valamint a különböző pályázati források, lehetőségek pályáztatása.

Ennek eredményeként szövetségünk az elmúlt évben egymillió forintot nyert működési, fenntartási költségekre, hatszázezer forintot rendezvényszervezésre.

Pályázatunk sikere stabilizálta, erősítette működésünket, szakmailag és szervezetileg is hatékonyabban tudtunk működni, másrészt a munkánk fejlődését is segítette.

A rendezvényszervezésre nyert pályázati keretből szerveztük meg az elmúlt évben két alkalommal megyei civilszervezetek részére a Civilfórumot, ahol jogi, szervezési, gazdálkodási témakörökben előadások és konzultációk segítették a civilszervezetek munkáját.

Munkánk során az elmúlt évben is elnökségünk kiemelt figyelmet fordított a civil szervezetekkel való együttműködések erősítésére, közös rendezvények szervezésére.

Külön kiemelném a Román határon átnyúló közös sport, kulturális rendezvények sikerét, fontosságát. Pl. Arad-Gyula, Békéscsaba-Arad közötti családi futó és kerékpár versenyeket.

Évente két alkalommal Arad Megye és Békés Megye között civilszervezeti találkozókat szervezünk a közös együttműködés erősítése érdekében.

2017. évben ezek a találkozók többek között az Arany János emlékév keretében is szerveződtek.

Folyamatosan, így az elmúlt évben is igyekeztünk az önkormányzatokkal való kapcsolatokat, együttműködéseket erősíteni, kiszélesíteni.

Különösen jónak mondható Békéscsaba, Gyula, Elek városi önkormányzatával, valamint a német és a román kisebbségi önkormányzatokkal való együttműködés.

Tevékenységünknek társadalmi elfogadottsága, támogatottsága jelentősen bővült, ezért az elmúlt évben tovább segítettük a kisebb települések, lakókörzetek civil kezdeményezéseit.

Gerla község fiataljai elhatározták, hogy a település romos Wenckheim kastélyának parkját rendbe teszik, szépítik és integrálják a település szabadidős tevékenységébe. Szövetségünk segítette és támogatja munkájukat, ennek eredményeként Wenckheim Társaság Egyesület néven bejegyzett egyesületté alakultak 2017-ben.

Az elmúlt évben tagszervezeteink munkájában is igyekeztünk az önkéntesek foglalkoztatásának lehetőségeit is bővíteni, segíteni. Igy a Békéscsabai, Gyulai és a Magyarbánhegyesi Nagycsaládosok egyesületében számos önkéntes végzett karitatív tevékenységet.

A Gyulai Városszépítő és Környezetvédő egyesület a város középiskoláiból számos önkéntest foglalkoztat a város zöldövezetének ápolásában, megőrzésében, szépítésében. / fasorok pótlása, „Szedd magad” hulladékgyűjtő akció, városi parkjainak virágosítási programjában, stb./

Szövetségünk együttműködik és részt vesz a TESZ és a társszövetségek országos rendezvényein. Az elmúlt évben több alkalommal részt vettünk a TESZ – GTTSZ ismeretterjesztő konferenciáin, a TESZ és az Európaház által szervezett Duna-stratégia rendezvényein.

Szövetségünk 2018. évben is tovább folytatja Békés megye civil tevékenységének szervezését, segítését és a civil közösségek tájékoztatását.

Működésünk feltételeinek biztosítása érdekében ez évben is két sikeres pályázatot nyújtottunk be a NEA-hoz és Gyula város önkormányzatához.

 

Gyula 2018. 05.04.

 

Ferenczi István Társadalmi Egyesülések Békés Megyei Szövetség elnöke