TESZ Győr- Moson-Sopron Megyei Szövetsége: Tevékenység a 2017-es évben

A GYMSM TESZ célja: azon helyi civil szervezetek tömörítése, melyek fő feladatuknak tekintik
a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl, a helyi önkormányzat támogatását,
célkitűzéseinek megvalósítását, a megye és Magyarország fejlődése és lakosainak jobb
életkörülményei érdekében

“TESZ Győr- Moson-Sopron Megyei Szövetsége: Tevékenység a 2017-es évben” bővebben

TESZ Baranya Megyei Szövetség 2017.évi tevékenységéről

A Társadalmi Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége (TEBSZ) 14 civil szervezet munkáját fogta össze, koordinálta 2017 évben is. Egyéni tagjaink továbbra is részt vesznek a szervező, adminisztrációs és egyéb munkákban önkéntesként. Egyesületünk közhasznú jogi státusszal rendelkezik. Tevékenységünk nem korlátozódik tagságunk számára, a város illetve a megye lakossága részére is kiterjed.

“TESZ Baranya Megyei Szövetség 2017.évi tevékenységéről” bővebben

TESZ Békés Megyei Szövetség 2017. évi munkájáról

Az elmúlt évben a megyei szövetség elnöksége három alkalommal ülésezett. Az elnökség a tagszervezetek munkájának aktuális segítőtevékenységét, a szövetség kapcsolatrendszerét, szervezetépítését, érdekképviseletét erősítő feladatokat tárgyalta.

Küldöttgyűlést 2017-ben két alkalommal tartottunk, ahol összegeztük és számot adtunk az előző évi munkánkról. A küldöttgyűlés megerősítette az év közbeni elnökségi ülések döntéseit a munkatervek, szervezetfejlesztés és a gazdálkodás vonatkozásában.

“TESZ Békés Megyei Szövetség 2017. évi munkájáról” bővebben

1 2 3